Grote Muiterij als opleidingswerkplaats

Er is een tekort aan opleidingscapaciteit in de bouw, specifiek in restauratiesector. In Nederland en Vlaanderen is al jaren een toenemend en groot gebrek aan goed personeel.  Door de geringe belangstelling loopt ook de reguliere opleidingscapaciteit terug. In Nederland bestaat er zelfs nagenoeg geen opleidingscapaciteit meer. 

De oplossing ligt deels in het opbouwen van een samenwerkend geheel van opleidingscentra in Nederland en Vlaanderen. Deze dienen, vanwege de duurzame instandhouding, goed ingebed te zijn in de regio en te werken op basis van de behoeften van dezelfde regio. Geografisch is de grote muiterij gunstig gelegen in zuid nederland om zowel Zeeland, Brabant als Vlaanderen te voorzien.

Vluchtelingen

Er is nog steeds een grote groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit potentieel is aanwezig maar wordt te weinig aangesproken. Dat heeft economische en sociale nadelen voor het individu en de maatschappij. Deze groep bereiken en betrekken is een maatschappelijke opgave en een bijdrage aan het oplossen van het probleem. Binnen deze groep richten we ons op de doelgroep vluchtelingen met een verblijfsstatus. Maar in dit verlengde ook de provinciale behoefte om een restauratie opleiding in combinatie met een historisch bouwdepot te faciliteren.

Voorgaande is een zeer beknopte introductie van het initiatief.De Grote Muiterij wil hier een invulling geven en biedt de boerderij aan als opleidingswerkplaats. Hans Smeenk liep al jaren rond met de wens om vakmensen op te leiden en ziet dit nu als een geschikt moment. De boerderij wordt nu aangepakt en binnen enkele weken zijn de privé-vertrekken zo goed als bewoonbaar. Maar daarnaast is er nog een schuur die als werkplaats ingevuld kan worden. Zie de tekening hieronder (grijs zijn de privé-ruimtes).

Wil je meer informatie? Neem dan contact op via hans@grotemuiterij.nl

In de plattegrond van de schuur is aangegeven met grijs wat privégebied. Tijdens de educatie kan er gebruik worden gemaakt van de werkplaats met toestemming. Er is parkeergelegenheid voor de schuur.