Nostalgie
Is dit mooie plaatje uit het verleden
het juiste uitgangspunt voor de restauratie?

Oude waarden

 

Foto’s uit het verleden geven een richting voor het uiteindelijke resultaat, maar dit is niet één op één te realiseren.

De Muyter

 

De Heemkundekring Stad en Lande van Tholen gaat de komende jaren verder onderzoek doen naar het ontstaan van De Muyter de Kleine Muiterij.

Dies Dorst, vorige bewoner van Grote Muiterij

Uitgangspunt

Het huidige boerderijcomplex bestaat uit:

  • Woonhuis met aangebouwde landbouwschuur
  • Bak- / zomerhuis;
  • Varkenshok
  • Bestrate mestputstraat
  • Vijver 
  • Nieuwe machineberging (1995)

De wagenschuur en diverse houten bijgebouwen zijn in de loop der jaren verdwenen. 

Dies Dorst in zijn jonge jaren op de Grote Muiterij

Restauratieplan

 

Bij het opstellen van een restauratieplan doorlopen we de volgende stappen:

Onderzoeken en beschrijven van de historische gelaagdheid onderdelen; `
Vaststellen historische waarde; 
Vaststellen en beschrijven gebreken; 
Opstellen restauratieplan met Restauratieladder als belangrijkste uitgangspunt

Historische gelaagdheid

Hoge historische waarde

Onderdelen van wezenlijk en onlosmakelijk belang voor bouwwerk/complex en ontwikkelingsgeschiedenis;
Onderdelen dienen onverkort gerespecteerd te worden.  

Positieve historische waarde

• Onderdelen hebben veel waarde voor instandhouding en ontwikkelingsgeschiedenis van gebouw/complex;
• Behoud wenselijk. Waarde is niet dusdanig hoog dat aanpassing/verandering onmogelijk is, onderdeel dient wel als dusdanig herkenbaar te blijven.

Indifferente historische waarde

• Onderdelen voegen niets/weinig toe aan waarde van gebouw/complex;
Geen wezenlijke onderdelen van ontwikkelingsgeschiedenis;
• Behoud mogelijk, niet noodzakelijk

P

Waardering plafond, bovenliggend vloer- en kapconstructie

V

Waardering vloerafwerking

Historische waarden

Welke onderdelen kunnen we behouden?

Restauratieladder
De Restauratieladder, ontwikkeld door Stichting ERM, geeft het keuzeproces weer in een aantal praktische en duidelijke stappen. Het helpt bij het maken van de juiste keuzes voor ingrepen. Behoud van de originele vorm en materiaal gaat altijd voor herstel of vervanging!

Restauratievisie

 

Casco-restauratie met als uitgangspunt zoveel mogelijk behoud van oospronkelijk materiaal en herstel waar nodig.

• Grondig aanpakken grote constructieve- en stabiliteitsproblemen;
• Terugdraaien aantal in verleden gedane ingrepen;
• Terugbrengen in technisch goede staat; 
• Beleefbaarheid historische boerderij in landschap terugbrengen/versterken (bijv. rietbedekking schuur);
• Vensters woonhuis vervangen door schuifvensters;
• Herinrichten erf en reconstrueren wagenhuis op oorspronkelijke plaats.

15-restauratie-deur

Technische opname

Opname uitgevoerd door Hans Smeenk, verder uitgewerkt door Rothuizen Erfgoed en Cauwenborgh. Per gebouwonderdeel zijn de gebreken en bijhorende herstelmaatregelen beschreven, deze worden met behulp van nummering aangegeven op de tekeningen.

Opname- en hersteltekening

Boerderij Grote Muiterij
Oude Sint-Annalandseweg 1
4695 SH, Sint Maartensdijk (Gemeente Tholen)

Hans@grotemuiterij.nl

Type monument: Boerderij
Oorspronkelijke functie: Boerderij
Bouwperiode: 1760 (jaartalankers)
Huidige functie: Woonhuis
Monument status: Rijksmonument

Publicatie: 19740219
Rijksmonument ID: 35437